Galeria

Poniżej przedstawiamy niektóre z projektów zrealizowanych w ostatnim okresie naszej działalności. Poza wymienionymi przykładami produkujemy na zamówienie klienta przewijarki do folii z możliwością cięcia wzdłużnego na wymiar, przewijarki stretchu, przecinarki do gilz ręczne oraz automatyczne, gilotyny automatyczne do cięcia folii twardych na arkusze i formatki, nawijaki ścinek, nawijaki do zainstalowania w ciągu linii technologicznej, zespoły moletujące i wiele innych typowych oraz nietypowych urządzeń. Urządzenia wykonane są w obowiązujących normach UE.

Szafy sterownicze do wytłaczarek Metalchem

Szafy sterownicze do wytłaczarek Metalchem

Nowe szafy sterownicze do popularnych wytłaczarek firmy Metalchem Gliwice serii 2T13, 2T14MG, 2T14/8M itp. Zastosowano nowoczesne elementy sterowania:
- grzanie za pomocą przekaźników SSR (ilość stref do uzgodnienia)
- sterownik S7-1200 Siemens
- panel operatorski z informacją o aktualnych i byłych awariach
- napęd silnika prądu stałego firmy Nidec (Control Techniques, moc silnika do uzgodnienia)
- rejestrator parametrów pracy wytłaczarki, np. prąd silnika ślimaków, obroty ślimaków, obroty dozownika itp.
- pomiar masy i ciśnienia surowca
- elementy sterownia Eaton

Automatyczna przecinarka do gilz tekturowych

Automatyczna przecinarka do gilz tekturowych

Urządzenie umożliwia cięcie na wymiar gilz tekturowych umieszczonych przez operatora na wózku jezdnym. Szerokość ciętych gilz ustawiana jest na panelu operatorskim, a sterowanie procesem wykonuje się przyciskami znajdującymi się na pulpicie. Proces cięcia odbywa się w sposób zautomatyzowany. Na panelu operatorskim jest również wyświetlana ilość pociętych gilz. Dla przedstawionego na zdjęciu urządzeniu średnica ciętych gilz wynosi 120 lub 150 mm - w zależności od wybranej średnicy wymienia się stalnice .Wymiana jest bardzo prosta. Maksymalna długość ciętej gilzy wynosi 2000 mm dla każdej średnicy. Dokładność cięcia wynosi wynosi +/- 0,5 mm. Sterowanie urządzenia zostało wykonane w oparciu o sterownik PLC firmy Siemens. Oczywiście możemy wykonać urządzenie na inne średnice gilz.

Urządzenie do testowania zbiorników przeponowych

Urządzenie do testowania zbiorników przeponowych

Urządzenie składa się z 6 stanowisk na których wykonywane są testy zbiornika. Stanowisko 1 jest stanowiskiem załadunku zbiornika przez pracownika. Na stanowisku 2 pompowana jest woda do zbiornika pod zadanym ciśnieniem do 20 bar. Na tym stanowisku zbiornik zostaje odciśnięty. Stanowisko 3 kontroluje stałość ciśnienia wody, a co za tym idzie jego szczelność. Na stanowisku 4 woda zostaje wypompowana ze zbiornika. Przy zbiornikach z przeponą stanowisko 5 wykonuje test szczelności z drugiej jego części, czyli nad przeponą. Na stanowisku 6 w przypadku zbiorników przeponowych pompowane jest powietrze do ciśnienia wymaganego przed sprzedażą zbiornika. Jeżeli zbiornik jest nieszczelny sygnalizowane jest to przez pomarańczowe światło na stanowisku z uszkodzonym zbiornikiem. Wszystkie parametry technologiczne można wpisać i odczytać na panelu operatorskim. Całość sterowania kontroluje sterownik firmy Siemens.

Maszyna do składania i spawania obwodowego zbiorników

Maszyna do składania i spawania obwodowego zbiorników

Kolejne rozwiązanie tego typu urządzenia wykonanego w firmie Remgis sp. z o.o. Maszyna ma jedno stanowisko, na którym wykonywane jest składanie zbiornika i spawanie obwodowe dennic. Jak w poprzednich rozwiązaniach spawanie nadzorowane jest również systemem laserowym prowadzenia spoiny. Za pomocą dotykowego panelu operatorskiego możliwe jest wprowadzanie wymiarów zbiornika i innych parametrów. Można również przygotować zestaw zapisanych wymiarów zbiorników, co umożliwia szybkie zmiany ustawień maszyny. Automatyka sterowania gwarantuje uzyskanie dużej wydajności pracy. Dzięki zastosowaniu laserowego systemu prowadzenia spoiny spawy są równe i wytrzymałe.

Urządzenie do nacinania krzyżowego listew drewnianych

Urządzenie do nacinania krzyżowego listew drewnianych

Urządzenie do nacinania krzyżowego listew drewnianych wykonane na zlecenie firmy produkującej regały i akcesoria do przechowywania win. Wydajność urządzenia do 2000 sztuk na godzinę. Praca całkowicie automatyczna. Obsługa maszyny uzupełnia wyłącznie magazynki listew przed cięciem i po cięciu.

Wytłaczarka elektryczna 2T14 MG

Remont elektryczny wytłaczarki 2T14 MG

Zakres remontu obejmował wymianę układów termoregulacji i napędów. Do napędu ślimaków zastosowano nowoczesny cyfrowy napęd DC Mentor MP, a do napędu dozownika i noża falowniki Control Techniques nowej generacji. Układ termoregulacji zbudowany jest przy pomocy przekaźników SSR. Na panelu operatorski wyświetlane są ewentualne awarie, co znacznie przyspiesza naprawę maszyny oraz zapisywane są parametry maszyny do dalszej analizy. Całe sterowanie nadzoruje sterownik S7 1200 firmy Siemens.

Maszyna do składania i spawania obwodowego zbiorników

Remont maszyny do składania i spawania obwodowego zbiorników

Zakres remontu obejmował wymianę całego sterownia elektrycznego i motoreduktorów. Do precyzyjnego ustawiania palników zastosowano serwo-napędy DC firmy Control Techniques. Proces spawania i kontroli prowadzenia spoiny jest wyświetlany na 10 calowych monitorach. Praca maszyny i wprowadzanie parametrów wizualizowana jest na panelu operatorskim.

Urządzenie do przewijania i rozciągania wstęgi

Przewijarka/Bobiniarka - urządzenie do przewijania i cięcia wstęgi

Urządzenie służy do przewijania i rozcinania wstęgi na paski o różnej szerokości dzięki zastosowaniu sztang rozprężnych z niezależnymi elementami nawijającymi. Siłę nawijania można regulować przez zmianę ciśnienia rozprężania, a tym samym zmianę siły tarcia elementów nawijających. Elementami tnącymi są noże krążkowe. Siła hamowania odwijanej taśmy zrealizowana jest za pomocą hamulca proszkowego i utrzymywana jest na stałej wartości dzięki pomiarowi średnicy bobiny. Odwijanie posiada również układ przestawiania bocznego, który ustawia wstęgę utrzymując stałą szerokość ścinki. Sterowanie elektryczne wykonane jest na bazie sterownika S7 firmy Siemens. Zadawanie prędkości, długości, siły hamowania itd. Wprowadzane jest przy pomocy panelu dotykowego. Realizacja marzec-lipiec 2017.

Urządzenie do skladania i spawania obwodowego zbiorników

Urządzenie do składania i spawania obwodowego zbiorników

Maszyna posiada 2 stanowiska. Na pierwszym stanowisku płaszcze zbiorników są składane i wstępnie łączone z pokrywami. Na stanowisku drugim następuje spawanie obwodowe pod kontrolą laserowego systemu prowadzenia spoiny. Za pomocą dotykowego panelu operatorskiego możliwe jest wprowadzanie wymiarów zbiornika, sposobu spawania, siły wciskania pokryw i wiele innych parametrów. Jest możliwość przygotowania zestawu zapisanych zbiorników, co umożliwia szybkie zmiany ustawień maszyny. Automatyka pracy maszyny gwarantuje uzyskanie dużej wydajności pracy. Dzięki zastosowaniu laserowego systemu prowadzenia spoiny spawy są równe i wytrzymałe.

Maszyna/automat do spawania obwodowego zbiorników

Maszyna/automat do spawania obwodowego zbiorników

Maszyna/automat do spawania obwodowego zbiorników - kolejna wersja. Podobnie jak w wersji poprzedniej załadunek, spawanie, czyszczenie i rozładunek odbywa się w cyklu automatycznym. Urządzenie posiada również naprowadzanie laserowe spoiny. W tej wersji załadunek i rozładunek zbiorników odbywa się po tej samej stronie. Wybór rodzaju zbiornika oraz innych parametrów takich jak prędkość spawania, długość nakładki spawu itd. odbywa się na panelu dotykowym. Czas realizacji 5 miesięcy.

Układ cięcia ścinek obrzeży

Układ cięcia ścinek (obrzeży)

Układ cięcia obrzeży (ścinek). Cięcie za pomocą noży krążkowych, pneumatyczne podnoszenie i regulacja docisku. Szerokość ustawienia noży za pomocą śruby z wskaźnikiem cyfrowym. Realizacja sierpień 2015r.

Nawijak do ścinek i obrzeży

Nawijak do ścinek i obrzeży

Nawijak do ścinek, obrzeży. Urządzenie wykonane, jako mobilne. Do napędu nawijaczy zastosowano falowniki z funkcją regulacji momentu, co w pełnym zakresie pokrywa zapotrzebowanie na siłę nawijania. Regulacja momentu zrealizowana jest za pomocą potencjometru. Dodatkowo nawijak posiada element rozprowadzania ścinki na całej szerokości. Nawijanie ścinki odbywa się bezpośrednio na nawijaczach bez konieczności używania gilz. Konstrukcja nawijaczy pozwala na pneumatyczne otwarcie i zamknięcie, co umożliwia bez problemu zdjęcie nawiniętej ścinki. Realizacja wrzesień 2015r.

Przecinarka do gilz tekturowych

Przecinarka do gilz tekturowych

Urządzenie proste w obsłudze. Ustawienie długości i cięcie ręczne. Możliwość cięcia gilz o różnych średnicach. Jakość cięcia bardzo dobra.

Remgis

Nowa konstrukcja przewijarki do folii stretch

Nowa, zmodernizowana konstrukcja przewijarki do folii stretch. Pneumatyczny układ przesuwania do rozprowadzania nawoju na gilzie (rozwiązanie oparte na oscylatorze pneumatycznym. Bezstopniowa przekładnia do napędu rolek rozciągających pozwalająca na płynną nastawę wartości rozciągania. Sterowanie przewijarki za pomocą panelu dotykowego. Parametry procesu przewijania, które są ustawiane na panelu operatorskim:

  • - długość zadana [m] - parametr wskazujący ilość folii, jaka zostanie nawinięta na gilzę
  • - prędkość zadana [m/s] - prędkość, z jaką będzie się odbywało przewijanie
  • - rozciągnięcie [%] - Parametr wskazujący aktualny rozciąg folii

Podstawowe parametry pracy przewijarki:

  • - maksymalna masa bobiny odwijanej - 50 kg
  • - maksymalna średnica bobiny odwijanej - 420 mm
  • - maksymalna szerokość folii - 500 mm
  • - maksymalna prędkość przewijania - 10 m/s
  • - maksymalny rozciąg - 400%
Remgis

Urządzenie do kompletowania śrub z podkładkami

Urządzenie do kompletowania śrub z podkładkami. Urządzenie służy do zakładania podkładek na śruby. Śruby i podkładki są dostarczane do pozycji pobrania podajnikami wibracyjnymi, a następnie założenie podkładki na śrubę wykonują manipulatory pneumatyczne. Wykonujemy urządzenia dla różnych rozmiarów śrub. Wydajność ok. 900 śrub na godzinę. Układ sterowania wykonany jest na sterowniku firmy Siemens. Projekt zrealizowany w październiku 2014 roku.

Remgis

Urządzenie do formowania i wycinania otworów na wentyle w zbiornikach z przeponą gumową

Urządzenie do formowania i wycinania otworów na wentyle w zbiornikach z przeponą gumową. Urządzenia pozwala na pracę w trybie automatycznym. Wydajność 10 zbiorników na minutę. Wycinanie i formowanie otworu wykonywane jest za pomocą siłownika hydraulicznego. Wszystkie parametry technologiczne wprowadzane są za pomocą panelu operatorskiego.

Remgis

System automatycznego naważania surowców sypkich i płynnych

Układ umożliwia automatyczne naważanie 4 surowców sypkich i 2 surowców płynnych. Wszystkie parametry wprowadzane są z panelu operatorskiego. Ponadto wybrane parametry technologiczne zapisywane są w pamięci sterownika z możliwością przesłania ich do arkusza Excel w celu dalszej analizy. Można w ten sposób łatwo odtworzyć parametry jakie były wpisane i odczytane w procesie technologicznym. Projekt wykonany w maju 2014 r.

Remgis

Sterowanie do mieszalnika PCV

Szafa sterownicza do mieszalnika PCV wraz z pulpitem do zasilania mieszalnika gorącego i zimnego. Układ może zasilać popularne mieszalniki Metalchem, Triusioma, Henschel Papenmeier itp. Sterowanie zapewnia całkowicie pracę automatyczną maszyny. Cały proces wizualizowany jest na panelu operatorskim. Projekt zrealizowany w marcu 2014r.

Remgis

Przeniesienie/relokacja przewijarki do folii

Przewijarka do folii przeniesiona do nowej lokalizacji dla klienta w Polsce z firmy niemieckiej. Czas realizacji 8 dni łącznie z uruchomieniem. Wszystkie prace związane czyli demontaż, transport, montaż i uruchomienie wykonane przez Remgis sp. z o.o. Realizacja styczeń 2014.

Remgis

Modernizacja kalandra do produkcji obrusów i folii

Modernizacja kalandra do produkcji obrusów i foli laminowanych. Modernizacja polegała na wymianie okablowania, sterowania elektrycznego oraz wymianie napędów prądu stałego na napędy prądu przemiennego. Wykonano nowy pulpit główny i pulpity zdalne. Całość sterowana jest za pomocą sterownika PLC firmy Siemens. Jako napędy prądu przemiennego zastosowano falowniki firmy Control Techniques. Projekt i wykonanie w całości przez firmę Remgis. Realizacja grudzień 2013.

Remgis

Maszyna/automat do spawania obwodowego zbiorników

Automat do spawania obwodowego zbiorników. Urządzenie umożliwia automatyczne spawanie obwodowe zbiorników o różnych średnicach i głębokościach. Wybór rodzaju zbiornika oraz innych parametrów takich jak prędkość spawania, prąd spawania, długość nakładki spawu itd. odbywa się na panelu dotykowym. Załadunek złożonych zbiorników do spawania wykonuje się na zautomatyzowanym transporterze - podajniku. Rozładunek odbywa się po drugiej stronie maszyny. W trakcie obrotu czteropozycyjnego bębna następuje również czyszczenie spawu szczotką metalową z regulacją docisku i obrotów. Dokładność nakładania spawu kontrolowana jest prze laserowe urządzenie do prowadzenia trakcji wyposażone w silniki krokowe w osi X oraz Y. Urządzenie zaprojektowane i wykonane w całości przez firmę Remgis sp. z o .o.

Remgis

Maszyna/półautomat do spawania obwodowego zbiorników

Urządzenie do spawania obwodowego zbiorników. Szerokość spawanych zbiorników od 150mm do 2200 mm, średnica od 150mm do 800mm. Spawanie podwójne lub pojedyncze. Urządzenie pracuje w trybie ręcznym lub automatycznym, co znacznie zwiększa wydajność produkcji. Naprowadzanie spawu odbywa się za pomocą czujników laserowych. Na panelu operatorskim wprowadza się wymiary spawanego zbiornika dla pracy automatycznej. Sterownie elektryczne wykonane na sterowniku Siemens i przemiennikach częstotliowści Control Techniques. Urządzenie zaprojektowane i wykonane w firmie Remgis sp. z o.o.

Remgis

Przeniesienie/relokacja linii technologicznej do produkcji folii twardych

Linia technologiczna do produkcji folii twardych przeniesiona do nowej lokalizacji. Usługa wykonana dla MKF Ergis sp. z o.o. Maszyna przeniesiona z Berlina do Polski. Czas demontażu i montażu wraz z rozruchem technologicznym 9 tygodni.

Remgis

Przewijarka do folii stretch

Przewijarka do folii stretch. Przewijarka posiada funkcję zaginania krawędzi foli oraz nawijania z funkcją rozkładania eliminującą powstanie zgrubienia na bokach bobiny. Nawijak ma możliwość zmiany prędkości względem odwijaka, co umożliwia rozciąganie folii do 300%. Wszystkie parametry przewijania są wyświetlane na panelu dotykowym. Prędkość przewijania do 600m/min regulowana płynnie.

Remgis

System automatycznego dozowania surowców

Widok panelu operatorskiego systemu automatycznego dozowania surowców. Zastosowane układy sterowania i wizualizacji pozwalają na automatyczne dozowanie surowców do mieszalnika. System umożliwia archiwizację ilości dozowanych surowców oraz parametrów technologicznych mieszadła. Aplikacja wykonana w całości przez firmę Remgis Sp z o.o.

Remgis

Remont i modernizacja kalandra Buzuluk

Remont i modernizacja kalandra Buzuluk dla firmy Lubawa S.A. W czasie remontu przeprowadzono wymianę wałów kalandra oraz wymiany panewek wałów. Wykonano układ cięcia obrzeży i nowy nawijak z automatycznym procesem nawijania. Układy sterowania zapewniają precyzyjną synchronizację obrotów poszczególnych odciągów kalandra. Całość zaprojektowana i wykonana przez firmę Remgis Sp. z o.o.

Remgis

Modernizacja kalandra laboratoryjnego

Kalander laboratoryjny. W firmie Remgis dokonano modernizacji części elektrycznej oraz wykonano odciąg. Po modernizacji kalander może pracować nawet jako urządzenie do ciągłej produkcji, a nie tylko do celów laboratoryjnych. Nowo zbudowana część nawijająca pozwala na równomierne nawijanie folii lub gumy dzięki zastosowaniu rolki napinającej i regulatora PID w falowniku Commander SK firmy Control Techniques.

Remgis

Nawijak do wąskich folii lub ścinek

Nawijak do wąskich folii, papieru, nawijania ścinek z linii technologicznej itp. Urządzenie całkowicie zaprojektowane i wykonane w naszej firmie. Nawijak ma możliwość nawijania jednocześnie na 2 bobinach, a 2 następne są do przygotowania na zmianę do nawijania. Nawijacze bobin są rozprężne, co ułatwia zdejmowanie nawiniętych bobin. W każdej wstędze zainstalowano nóż do cięcia obrzeży lub innego zastosowania, z regulacją siły nacisku. Sterowanie elektryczne zrealizowano na sterowniku PLC firmy Siemens, a wszystkie napędy na falownikach "Commander" firmy Control Techniques.

Remgis

Maszyna do montażu zbiorników

Urządzenie do montażu zbiorników. Całość zaprojektowana i wykonana w firmie Remgis. Urządzenie umożliwia montaż pokryw zbiorników i spawanie obwodowe tych pokryw. Cały montaż wykonywany jest w cyklu automatycznym. Za pomocą dotykowego panelu operatorskiego możliwe jest wprowadzanie wymiarów zbiornika, sposobu spawania, siły wciskania pokryw, zapisywania parametrów do pamięci sterownika nastawionych parametrów, co praktycznie skraca do zera czas przezbrojenia maszyny dla innego typu zbiornika.

Remgis

Sterowanie elektryczne przenośnika kubełkowego Nerak

Sterowanie elektryczne przenośnika kubełkwego Nerak i stacji rozładunku big bagów oraz dozowania firmy Hecht. Układ zaprojektowany, wykonany i uruchomiony całkowicie przez firmę Remgis. Rozwiązanie pozwala na dozowanie za pomocą przenośnika kubełkowego dwóch linii technologicznych z wydajnościa przekraczającą 1700kg/godz. Wizualizacja procesu napełniania i diagnostyki wykonana jest na panelu operatorskim. Zastosowano zdalny serwis poprzez połączenie internetowe, co znacznie skraca czas usunięcia ewentualnych awarii.

Remgis

Nawijak do folii z możliwością cięcia i nawijania wzdłużnego

Nawijak do folii. Urządzenie posiada możliwość nawijania i cięcia wzdłużnego na dwóch osobnych nawijaczach z regulacją siły nawijania za pomocą wałków tańcujących. Zastosowano regulację PID, co gwarantuje bardzo dobrą jakość nawijania w szerokim zakresie średnic bobiny. Urządzenie posiada również licznik elektroniczny, na którym można zaprogramować długość nawijanej folii. Jako układy napędowe zastosowano nowoczesne falowniki firmy Control Techniques.

Remgis

Transporter rolkowy z możliwością przesuwania w dwóch osiach

Transporter rolkowy zaprojektowany i wykonany w firmie Remgis. Transporter umożliwia przesuwanie elementów w dwóch osiach za pomocą unoszonych elementów współpracujących z czujnikami optycznymi. Nadaje się idealnie do segregowania elementów z jednego ciągu technologicznego na dwa. Praca całkowicie automatyczna z możliwością programowania funkcji.

Remgis

Urządzenie do automatycznego spawania pokryw zbiorników

Urządzenie do automatycznego spawania pokryw zbiorników. Umożliwia ono spawanie wysokiej jakości poprzez automatyczne prowadzenie spawu. Średnica zbiornika programowalna w szerokim zakresie. Możliwe jest również spawanie pod katem dzięki możliwości unoszenia na siłownikach pneumatycznych całego zbiornika. Do odpowiedniego kąta. Sterowanie zdalne z pulpitu operatora. Urządzenie zaprojektowane i wykonane przez Remgis Sp. z. o.o.

Remgis

Urządzenie do spawania wzdłużnego płaszczy zbiorników

Urządzenie do spawania wzdłużnego płaszczy zbiorników o średnicy do 1200mm. Spawanie wykonywane jest w cyklu automatycznym, co gwarantuje bardzo dobrą jakość spawu. Całe urządzenie wykonane przez Remgis sp.z o.o. zarówno w cześci mechanicznej jak i elektrycznej.

Remgis

Montaż podajnika kubełkowego Nerak

Montaż podajnika kubełkowego firmy Nerak dla przemysłu materiałów budowlanych. Długość podajnika 35mb. Montaż przeprowadzony na nowej linii technologicznej. Czas realizacji 3 tygodnie.

Remgis

Przeniesienie/relokacja drukarki ośmiokolorowej

Relokacja drukarki ośmiokolorowej "Emerald" dla Grupy Kęty SA. Maszyna została przeniesiona z Torunia do Kęt. Czas realizacji 3 tygodnie.

Remgis

Przeniesienie/relokacja drukarki flexograficznej

Drukarka flexograficzna "Zodiak" zmontowana w Kętach. Drukarka pracowała w Toruniu i została przeniesiona w wyniku likwidacji filii zakładów Grupy Kęty S.A. w Toruniu. Czas realizacji zlecenia 2 tygodnie.

Remgis

Montaż linii do malowania proszkowego

Zmontowana linia malowania proszkowego dla klienta włoskiego. Montaż wykonany niedaleko Padwy we Włoszech. Czas realizacji zlecenia 2 tygodnie.

Remgis

Pozycjonowanie nawijaka kalandra do produkcji folii PCV

Urządzenie do pozycjonowania nawijaka wyprodukowane przez Remgis Sp. z o.o. Urządzenie służy do automatycznego pozycjonowania nawijarki folii. Sterowanie Wykonane na bazie sterownika Siemens i falownika firmy Control Techniques. Rozwiązanie poprawia znacząco jakość nawijania wstęgi folii.

Remgis

Przeniesienie/relokacja kalandra do produkcji folii PCV

Końcowy montaż kalandra do produkcji folii PCV przeniesionego z oddziału firmy Ergis SA w Gomunicach do Wąbrzeźna. Czas realizacji zlecenia mimo dużych rozmiarów i masy maszyny 6 tygodni.

Remgis

Przeniesienie/relokacja laminarki do folii opakowaniowych

Montaż laminarki w firmie Kęty S.A. Maszyna została przeniesiona z hali na inną halę. Montaż zakończony pełnym sukcesem mimo dużego skomplikowania konstrukcji mechanicznej i elektrycznej. Czas realizacji zlecenia 4 tygodnie.

Remgis

Urządzenie do napylania aluminium

Urządzenie do napylania aluminium w firmie Kęty S.A. Firma Remgis Sp. z o.o. wykonywała montaż mechaniczny urządzenia pod nadzorem specjalistów włoskich.

Remgis

Hydrauliczny wykrojnik automatyczny profili z towrzyw sztucznych

Hydrauliczny wykrojnik automatyczny wyprodukowany przez Remgis Sp. z o.o. Wykrojnik wycina i wytłacza otwory i wypusty w profilach PCV. Przy nastawionej długości następuje również cięcie.

Remgis

Montaż drukarki dziesięciokolorowej

Drukarka dziesięciokolorowa zmontowana w firmie Kęty S.A. Remgis Sp. z o.o wykonywała montaż mechaniczny i elektryczny pod nadzorem specjalistów włoskich. Maszyna jest bardzo skomplikowana technicznie, ale w zamian za to gwarantuje bardzo wysokiej jakości nadruk przy prędkościach przekraczających 200m/min

Remgis

Szafa sterownicza kalandra - laminatora do tworzyw sztucznych

Szafa sterownicza kalandra. Dokumentacja, montaż i uruchomienie wykonane przez
Remgis Sp. z o.o. dla firmy Ergis S.A. Podczas inwestycji zostały wymienione wszystkie podzespoły sterowania i napędów. Nowe sterowanie wykonane jest na bazie sterowników Siemensa S7 oraz paneli dotykowych. Zastosowane napędy prądu zmiennego firmy Control Techniques gwarantują bardzo wysoką stabilność obrotów co nie jest bez znaczenia dla produkcji folii o wysokiej jakości.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Remgis sp z o.o. Polityka prywatności